Лянськорунський Володимир Миколайович

ЛЯНСЬКОРУНСЬКИЙ Володимир Миколайович – аспірант, асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Лянскорунський В.М., 1990 р.н., у 2014 році з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2014 по 2016 роки навчався в інтернатурі за спеціальністю «ортопедія і травматологія».

У 2016 році з відзнакою закінчив магістратуру та здобув кваліфікацію магістра медицини. З 2016 року навчається в аспірантурі.

З 2014 по 2017 роки працював на посаді старшого лаборанта, а з 2017 року працює на посаді асистента кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2017 року працює на посаді лікаря ортопеда-травматолога відділення політравми Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №17».

Займається науковою роботою, автор 29 наукових праць (з них 1 в журналі індексованому в наукометричній базі Scopus, 2 в журналах Web of Science).

Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Обгрунтування тактики оперативного лікування пацієнтів з множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок при тяжкій поєднаній травмі».

Сфера науково-практичних інтересів: лікування пацієнтів з пошкодженнями опорно-рухового апарату, поєднаних із тяжкими травмами голови, грудної та черевної порожнин.

Лянськорунський Володимир Миколайович