Інтернатура

СПИСОК
лікарів інтернів кафедри ортопедії та травматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 2018-2020 року навчання, які допущені до проходження комп'ютерного тестування на платформі НЕЙРОН, яке відбудеться 3 червня 2020 року.
Перша група: 3 червня 2020 року 9.00-11.00
1. Апанасенко Максим Валерійович
2. Білоус Юрій Олексійович
3. Бортнік Михайло Віталійович
4. ГромадськийВадим В'ячеславович
5. Гузоватий Олександр Юрійович
6. Дралов Ярослав Сергійович
7. Заболотний Віктор Сергійович
8. Іллюк Олександр Олександрович

Друга група: 3 червня 2020 року 11.00-13.00
1. Коваленко Віталій Валерійович
2. Ковальчук Вадим Іванович
3. Ложкін Iгор Олегович
4. Попов Євген Дмитрович
5. Сіфоров Дмитро Вячеславович
6. Хиць Олександр Володимирович
7. Шевцов Ігор Геннадійович
8. Коваленко Олександр Олександрович
Розділ № 1
Загальні питання травматології та ортопедії.
1. Історія розвитку вітчизняної травматології та ортопедії. Організація ортопедо-травматологічної допомоги на Україні. Особливості лікарсько-трудової експертизи та роботи лікарсько-консультативної комісії ортопедо-травматологічного про­філю.
2. Методика обстеження ортопедо-травматологічних хворих.
3. Загальні зміни в організмі при травмі. Регенерація кісткової тканини: перебіг, причини порушень та шляхи їх усунення, особливості регенерації у різних вікових групах, терміни консолідації різних видів переломів.
4. Методи лікування ортопедо-травматологічних хворих.

Консервативне лікування:- загальні принципи, характеристика способів репозиції перело­мів та вправлення вивихів;- гіпсова іммобілізація: техніка, показання, можливі ускладнен­ня та способи їх усунення.Особливості функціональних гіпсових пов'язок;- скелетне витяжіння.

Оперативне лікування:- оперативні доступи до кісток, суглобів, сухожилків, м?язів;- показання, принципи фіксації відламків інтра- та екстрамедулярними конструкціями, апаратами зовнішньої фіксації;- ендопротезування суглобів;- особливості доопераційної підготовки та післяопераційного лікування ортопедо-травматологічних хворих.

Ускладнення при консервативному та оперативному лікуванні ортопедо-травматологічних хворих: профілактика та способи їх усунення.

5. Рани та раньова інфекція. Відкриті переломи: класифікація, особливості перебігу та тактика лікування. Остеомієліт: причини, розвиток діагностика та методи ліку­вання. Здавлення м'яких тканин. Кісткова та шкірна пластика в травматології та ортопедії.
6. Травматичний шок: етіопатогенез, клініка, діагностика, ліку­вання, помилки та ускладнення та шляхи їх усунення. Політравма, сполучні пошкодження: класифікація, діагностика, особливості перебігу пошкоджень опорно-рухового апарату, ліку­вання, помилки та ускладнення.
7. Ампутації кінцівок: показання, способи ампутацій. Проте­зування. Реабілітація травматологічних та ортопедичних хворих.
Розділ № 2
Окремі питання травматології.
1. Пошкодження верхньої кінцівки.Пошкодження плечового поясу та плеча. Вивихи ключиці та плеча: способи вправлення, особливості ім­мобілізації. Звичний вивих плеча. Переломи ключиці, лопатки та плечової кістки. Внутрішньосуглобові переломи проксимального та дистального відділу плеча, особливості лікування, помилки та ускладнення. Пошкодження ліктьового суглобу та передпліччя. Вивихи передпліччя: способи вправлення, іммобілізація та особливості реабілітаційного лікування. Переломи та переломо-вивихи кісток передпліччя: особливості діагностики та лікування. Переломи променевої кістки в типовому місці. Компартмент синдром /контрактура Фолькмана/: етіопатеогенез, клініка, діагностика, шляхи профілактики та лікування. Пошкодження променево-зап'ясного суглобу та кисті. Ізольовані переломи кісток зап'ястя та переломовивихи. Переломи, вивихи кісток п'ястя та фаланг пальців.
2. Пошкодження нижньої кінцівки. Вивихи в кульшовому суглобі: клініка, діагностика, диференційна діагностика, способи усунення вивихів та методика ліку­вання. Медіальні та латеральні переломи проксимального відділу стегнової кістки, особливості лікування в залежності від характеру перелому та віку пацієнтів. Переломи діафізарної частини стегнової кістки. Пошкодження колінного суглобу. Внутрішньосуглобові переломи дистального епіметафізу стегно­вої кістки та проксимального відділу велико-гомілкової кістки. Пошкодження зв'язок колінного суглобу: особливості діагностики. Пошкодження менісків. Вивихи гомілки. Переломи кісток гомілки. Пошкодження гомілково-ступеневого суглобу та стопи.
3. Пошкодження м'яких тканин верхньої та нижньої кінцівки. Відкриті та закриті пошкодження сухожилків та м'язів.
4. Пошкодження тазу. Переломи кісток з порушенням та без порушення цілостності тазовогого кільця. Особливості лікування та профілактика усклад­нень. Пошкодження лобкового та здухвинно-крижового з'єднання. Пошкодження вертлюгової западини. Переломо-вивихи: особливості лікування. Пошкодження тазових кісток та органів тазової порожнини: такти­ка лікування та способи діагностики таких пошкоджень.
5. Пошкодження хребта. Переломи та переломовивихи тіл хребців. Способи лікування. Ізольовані переломи відростків хребців та пошкодження зв'язок. Переломи хребта з пошкодженням спинного мозку.
Розділ № 3
Оремі питання ортопедії.
1. Вроджені та набуті захворювання шиї та грудної клітки. Вроджена м'язева кривошия.Хвороба Клиппеля-Фейля. Кривошия Грізеля. Шийні ребра. Криловидна шия. Вроджене високе розташування лопатки. Крилоподібна лопатка. Лопаточний хруст. Деформація грудної клітки.
2. Вроджені та набуті захворювання хребта. Постава, види порушення постави. Остеохондроз хребта. Сколіотична хвороба. Спонділолістез, спонділоліз,спонділоартроз. Інші аномалії розвитку та захворювання хребта /бокові,напівхребці, конкресценція та ін./.
3. Дегенеративне дистрофічні захворювання суглобів. Деформуючий артроз. Кистоподібна перебудова. Асептичний некроз.
4. Специфічні та неспецифічні запальні захворювання суглобів. Ревматоїдний артрит. Туберкульоз. Бруцельозний, гонорейний та інші артрити.
5. Остеохондропатії. Головки стегнової кістки. Розсікаючий остеохондроз кульшового та колінного суглобів. Бугристості великогомілкової кістки. Тіл хребців. Лад'євидної, полулунної і т.д. кісток.
6. Пухлини хрящьової, кісткової та м'яких тканин опорно-рухового апарату. Класифікація, диференційна діагностика. Методи лікування.
7. Вроджені та набуті захворювання верхньої кінцівки та кисті. Променеволіктьовий синостоз. Косорукість. Хронічний підвивих кисті. Синдактілія, полідактілія та інші аномалії розвитку.
8. Вроджені та набуті захворювання нижніх кінцівок. Деформації шийки стегна. Дисплазія кульшового суглобу. Вроджений вивих стегна. Вроджена косолапість. Деформації стоп.
9. Гострі та хронічні захворювання м'язів, сухожилків, суглобо­вих сумок та інших м'яких тканин апарату руху та опори.

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ
Факультативні курси з суміжних дисціплин
1. Топографічна анатомія і оперативна хірургія:
1.1. шиї; 1.2. верхніх кінцівок; 1.3. нижніх кінцівок; 1.4. хребта; 1.5. тазу.

2. Анестезіологія та інтенсивна терапія ортопедо-травматологічних хворих.
2.1. Способи місцевого знеболення при травматичних та ортопедичних операціях.2.2. Інтенсивна терапія травматологічних та ортопедичних хворих, її особливості.

3. Клінічна фармакологія і фітотерапія.
3.1. Особливості фармакокінетики і фармакодінаміки медикаментозних препаратів, які призначаються у ортопедо-травматологічних хво­рих. 3.2. Комплексне медикаментозне лікування у хворих з дегенративно-дистрофічними захворюваннями хребта та суглобів.

4. Медична генетика.
4.1. Клінічна генетика. Характеристика спадкових захворювань.

5. Радіаційна медицина.
5.1. Особливості регенерації та лікування травматологічних хворих в зонах з підвищеним радіаційним рівнем.

6. Медична інформатика.
6.1. Використання автоматизованих систем в праці лікаря-ортопеда-травматолога.

Лекції
1. Методика обстеження ортопедо-трвматологічного хворого. Регенерація кісткової тканини.
2. Сучасні принципи та способи лікування переломів.
3. Помилки та ускладнення при лікуванні переломів. Лікування пере­ломів в уповільненою консолідацією та лікування несправжніх суглобія.
4. Рани та раньова інфекція. Відкриті переломи: характеристика, особливості перебігу та раціональні способи лікування.
5. Пошкодження верхньої кінцівки, клініка, діагностика та способи лікування.
5.1. Пошкодження ключиці, лопатки та плеча. Вивихи плеча. 5.2. Пошкодження ліктьового суглоба та передпліччя. Вивихи перед­пліччя. 5.3. Пошкодження променево-зап'ясного суглоба та кисті.
6. Пошкодження нижньої кінцівки; клініка, діагностика та способи лікування.
6.1. Пошкодження кульшового суглоба та стегна. 6.2. Пошкодження колінного суглоба та гомілки.6.3. Пошкодження гомілково-ступневого суглоба та стопи.
7. Пошкодження таза. Ускладнені переломи тазових кісток.
8. Ускладнені та неускладнені пошкодження хребта.
9. Політравма. Травматичний шок.
10. Вродюиі та набуті захворювання шиї та грудної клітки.
11. Вроджені та набуті захворювання хребта.
11.1. Осанка та її порушення. Сколіоз. 11.2. Дегеяеративно-дистрофічні захворювання хребта: остеохондроз, спонділолістез і т.п.
12. Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів.
13. Специфічні та неспецифічні запальні захворювання суглобів.
14. Пухлини опорно-рухового апарату.
14.1. Дрброякісні пухлини та остеохондропатії. 14.2. Злоякісні пухлини.
15. Шкіряна пластика в ортопедії та травматології.
16. Ампутації та протезування. Реабілітація ортопедо-травматологічних хворих.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
занять для лікарів-інтернів невідкладних станів та сімейної медицини
Перший день: роль лікаря сімейної медицини в системі комплексного лікування пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю.
Вроджені та набуті захворювання хребта (остеохондроз – кардіальний та вертебробазілярний синдроми).
Сколіотична хвороба, диференціальна діагностика, принципи надання кваліфікованої допомоги – 5 год.).

Другий день: травматичні пошкодження апарата руху та опори (пошкодження верхньої кінцівки (вивих плеча, переломи плечової кістки, пошкодження Монтеджа, Галіацці, перелом лучової кістки в типовому місці, пошкодження Бенетта і Роланда клініка, діагностика, принципи надання першої медичної допомоги, транспортна імобілізація). Строки консолідації.
Нижня кінцівка – перелом шийки стегна, діафіза та надмищелкового пошкодження стегна, колінного суглоба, бамперний перелом голені, перелом Дюпюітрена, передній і задній Десто, пошкодження кісток стопи, принципи надання першої медичної допомоги, транспортна імобілізація. Строки консолідації – 5 год.

Третій день: полісистемні та поліорганні пошкодження (політравма, поєднана та комбінована травма), медична допомога на до госпітальному етапі.
Вогнепальні ушкодження опорно-рухового апарату (вибухові, осколкові, кульові).
Клініка, надання первинної допомоги на до госпітальному етапі, кваліфікована медична допомога. Принципи відновного лікування хворих з наслідками вогнепальних ушкоджень. Вимоги для накладення джгута.
Травматичний шок. Синдром тривалого стиснення. Компартмент-синдром. Клініка, діагностика, принципи надання первинної лікарняної допомоги на етапах евакуації – 5 год.

Четвертий день: дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату (деформуючий артроз, асептичний некроз, кистоподібна перебудова, клініка та диференційна діагностика, алгоритм лікування.

Запальні захворювання суглобів:
- специфічні (туберкульоз, гонорейний, бруцельозний, дизентерійний та реактивний артрити);
- неспецифічні (ревматизм, ревматоїдний артрит, системний червона вовчанка, склеродермія, анкілозуючий спондилоартрит).

Клініка, диференційна діагностика, інтерпретація додаткових методів дослідження (загальний аналіз крові, біохімічний та серологічний аналізи крові, МРТ, УЗІ-діагностика, рентгенографія, сцинтографія). Принципи лікування специфічних та неспецифічних уражень суглобів – 4 год.

Обговорення результатів проведення практичних занять з лікарями-інтернами з невідкладних станів та лікарів сімейної медицини – 1 год.
Тематичний план семінарських занять
- 1 раз в 2 місяці -

1. Пошкодження верхньої кінцівки.
2. Пошкодження нижньої кінцівки.
3. Пошкодження таза та хребта.
4. Політравма. Травматичний шок.
5. Дегенеративно-дистрофічні та запальні захворювання суглобів.
6. Дегенеративно-дистрофічні та запальні захворювання хребта.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
навчання лікарів-інтернів на базах стажування
Розподіл часу для роботи в різних відділеннях бази стажування
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
навчання лікарів-інтернів на базах стажування
Розподіл часу для роботи в різних відділеннях бази стажування
Примітка: В залежності від структури установи і обсягу роботи необхідно об'єднувати роботу в різних відділеннях.
Реферати
1. Методика обстеження ортопедо-травматологічного хворого. Регенерація кісткової тканини.
2. Травматичні вивихи.
3. Переломи дистального епіметафізу кісток передпліччя та кисті.
4. Переломи шийки стегнової кістки: діагностика, способи лікування.
5. Пошкодження коліннного суглоба.
6. Пошкодження гомілково-ступневого суглоба.
7. Ускладнені та неускладнені пошкодження хребта.
8. Дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів.
9. Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта.
10. Специфічні та неспецифічні захворювання опорно-рухового апарату.
11. Політравма. Травматичний шок.
12. Післятравматичний остеомієліт.
13. Способи консервативного та оперативного лікування переломів. Помилки та ускладнення при лікуванні переломів.
14. Ампутації та протезування.
15. Рани та раньова інфекція.
16. Вроджені вади розвитку опорно-рухового апарату.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
II року навчання на кафедрі травматології та ортопедії - 3 місяці /листопад, грудень, січень - 468 учбових годин/

1. Закрита репозиція переломів кісток верхньої та нижньої кінцівок.
2. Техніка імобілізації при пошкодженнях верхніх та нижніх кінцівок, хребта.
3. Техніка скелетного витягу при пошкодженнях верхніх і нижніх кінцівок, тазу та хребта.
4. Вправлення свіжих вивихів верхніх та нижніх кінцівок, хребта.
5. Оперативне лікування пошкоджень опорно-рухового апарату.
6. Техніка накладання компресійно-дистракційних апаратів на різні сегменти кінцівок.
7. Техніка первинної хірургічної обробки при ранах та відкритих переломах.
8. Техніка первинної та вторинної ампутації.
9. Техніка шва сухожилків згиначів та розгиначів пальців.
10. Техніка пункції великих суглобів.
11. Техніка меніскектомії.
12. Техніка внутрішньокісткового, внутрішньоартеріального, ендолімфатичного введення лікарських препаратів.
13. Техніка паравертебральної, сакральної блокади та провідниковою анестезією.
14. Техніка мануальної терапії при захворюванні хребта.
15. Рентгендіагностика при травмах, захворюваннях та пухлинах опорно-рухового апарату.
Графік учбового процесу

(1 місяць - 156) Всього 17 місяців ( 2652 годин ), в т.ч. заняття на базі кафедри 12 місяців ( 1872 уч. годин ), на базі стажування - 5 місяців ( 780 уч. годин )
Примітка: В залежності від структури установи і обсягу роботи необхідно об'єднувати роботу в різних відділеннях.


Тематичний план лекцій
1. Травматичні пошкодження опорно-рухового апарату. Сучасна тактика та способи лікування.
2. Політравма: особливості діагностики та вибір раціональної тактики лікування у данної категорії хворих.
3. Дегенеративно-дистрофічні враження апарату руху та опори: етіопатогенез, класифікація, способи лікування та шляхи профілактики.
4. Загальні (специфічні та неспецифічні) захворювання опорно-рухового апарату: чинники, диференційні критерії діагностики, сучасний комплексний підхід в лікуванні.
5. Вроджені вади розвитку апарату руху та опори: засоби профілактики та способи лікування.
6. Доброякісні та злоякісні пухлини апарату руху та опори: сучасні принципи діагностики та лікування.
7. Помилки та ускладнення при лікуванні ортопедо-травматологічних пацієнтів.
8. Реабілітаційне лікування та соціальна адаптація пацієнтів з враженням апарату руху та опори.


Тематичний план семінарських занять
1. Історія розвитку вітчизняної травматології та ортопедії. Проблеми медико-соціальної експертизи у травматології та ортопедії. Методика обстеження ортопедо-травматологічних хворих.
2. Пошкодження апарату руху та опори (загальні питання). Травматичний шок. Політравма, полісистемні та поліорганні ушкодження. Репаративная регенерація кісткової тканини.
3. Сучасні принципи консервативного та оперативного лікування ортопедо-травматологічних хворих. Рани та раньова інфекція. Відкриті переломи: помилки та ускладнення при лікуванні відкритих переломів (остеотомії та ін.). шкірна пластика в ортопедії та травматології. Помилки та ускліднення, шляхи їх профілактики.
4. Ампутації та протезування. Медико-соціальна реабілітація хворих з ураженням апарату руху та опори.
5. Пошкодження та захворювання плечового поясу та плеча.
6. Пошкодження та захворювання ліктьового суглобу та передпліччя.
7. Пошкодження та захворюванняпроменево-запясного суглобу та кисті.
8. Пошкодження та захворювання кульшового суглобу та стегна.
9. Пошкодження та захворювання колінного суглобу та гомілки.
10. Пошкодження та захворювання гомілково-ступневого суглобу та стопи.
11. Пошкодження та захворювання хребта.
12. Пошкодження та захворювання тазу.