Вакулич Мирослав Володимирович

ВАКУЛИЧ Мирослав Володимирович - аспірант, асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Вакулич М.В., 06.12.1991 року народження, закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2014 році за спеціальністю "лікувальна справа", а у 2016 році після закінчення інтернатури отримав рівень спеціаліста за фахом «травматологія та ортопедія».

В 2018 році на базі кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця закінчив клінічну ординатуру за фахом «травматологія та ортопедія».

З 2014 року постійно брав участь у лікувально-діагностичній роботі травматологічного відділення клініки ушкоджень НВМКЦ "ГВКГ" МОУ.

Тема дисертаційної роботи на здобуття доктора філософії - "Етапне телемедичне консультування у системі відновного лікування постраждалих з множинними вогнепальними переломами довгих кісток".

Автор та співавтор 16 статей, 5 патентів на корисні моделі, національного підручника "Травматологія та ортопедія".

Брав участь як активний доповідач на понад 30 науково-практичних конференціях як в Україні, так і за її межами (Хорватія, Польща, Китай)

Член Української асоціації ортопедів-травматологів, AOTrauma.

Науковий профіль:
Web of Science ResearcherID: AAU-9427-2020
ORCID ID: 0000-0002-2918-0901
Google scholar ID: Cj6hcxYAAAAJ

Вакулич Мирослав Володимирович