ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
(робочі зошити)

 

  1. Множинні та поєднані ушкодження апарата руху та опори. Сучасні аспекти класифікації, клініки, діагностики та лікування.
  2. Компартмент синдром кінцівок. Класифікація, патогенез, клініка, діагностика та принципи надання допомоги.
  3. Травматичний шок. Класифікація, діагностика, лікування. Синдром тривалого стиснення.
  4. Остеохондропатії (хвороба Лег-Кальве-Пертеса; Осгуд-Шлятера; Келер І, ІІ; Кінбека та ін.).
  5. Деформації стоп: плоска стопа, вальгусне відхилення першого пальця стопи, молоточко- та молотоподібна деформація пальців стоп. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.
  6. В’ялі паралічі: поліомієліт. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.
  7. Спастичні паралічі: дитячий спастичний параліч. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.
  8. Навколосуглобові захворювання м'яких тканин опорно-рухового апарата. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.
  9. Вроджені деформації та аномалії розвитку кисті. Класифікація, діагностика, лікування.
  10. Пухлини органів руху та опори. Етіологія, класифікація, принципи діагностики та лікування.