Співробітники кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця надають консультативно-лікувальну допомогу на трьох клінічних базах, що розташовані у провідних ортопедо-травматологічних клініках м. Києва:

  1. ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМН України”.
  2. Міська клінічна лікарня № 9 м. Києва.
  3. Дорожна клінічна лікарня № 1 ст. Київ. 

Лікувально-діагностичне обладнання клінік. Клінічні бази кафедри оснащені сучасним лікувально-діагностичним обладнанням серед яких слід відмітити: артроскопічна апаратура, інструментарій та набори для стабільно-функціонального остеосинтезу, ендопротезування, електронно-обчислювальний перетворювач, апарати для ультразвукового обстеження, денситометер.

Все вищезазначене обладнання використовується в навчальному процесі. Окрім цього використовуються анатомічні препарати, таблиці, тематичні рентгенограми та ілюстративні дані інших інструментальних способів обстеження.

Основними напрямками лікувальної діяльності кафедри є:

- консервативне та оперативне лікування хворих з дегенеративно-дестрофічними захворюваннями суглобів та хребта, спецефічними та неспецефічними запальними захворюваннями, травматичними пошкодженнями різних відділів апарата руху та опори.

Для забезпечення оперативного лікування данної категорії хворих використовуються наступні способи та методики:

- стабільно-функціональний остеосинтез за допомогою занурюючих та зовнішніх імплантатів та конструкцій; - артроскопічні методи лікування;

- ендопротезування великих та малих суглобів;

- капсулсиновектомії, артропластики та коригуючі остеотомії;

- реконструктивно-відновні оперативні втручання;

- оперативні способи лікування захворювань хребта;

- вивчення етіопатогенетичних ланок, перебігу та розробка новітніх способів консервативного та оперативного лікування при дегенеративно-дистрофічних та неспецефічних запальних ураженнях апарата руху та опори;

- вивчення перебігу, розробка новітніх способів лікування та профілактики травматичних пошкоджень плечового, колінного, гомілково-ступневого суглоба та стопи.